Novi Zakon o doseljavanju stupa na snagu

Od danas se otvaraju vrata Njemačke, koje se mnogi žele domoći u potrazi za boljim životom.…