Održan Međunarodni naučni skup na Pravnom fakultetu

Pravni fakultet ,,Univerziteta u Banja Luci bio je organizator i  domaćin međunarodnog naučnog skupa pod nazivom…