Na BLC-u počela nastava na daljinu

U sklopu sa odlukom Ministarstva za naučno tehnološki razvoj visoko obrazvonje i informaciono društvo RS, na…